Wet DBA

Sinds 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Begin 2016 heeft Spilberg een modelovereenkomst opgesteld en laten beoordelen door de Belastingdienst. Op 4 augustus 2016 is deze modelovereenkomst goedgekeurd door de Belastingdienst en geregistreerd onder nummer: 90616.13007. Als een samenwerking wordt aangaan tussen Spilberg en een interim professional doormiddel van deze goedgekeurde modelovereenkomst én hier ook feitelijk uitvoering aan wordt gegeven, is er geen sprake van een (fictieve) dienstbetrekking. Spilberg hoeft dan geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

Met een gerust hart zakendoen

  • Spilberg beoordeelt de opdracht en adviseert of de interim professional kan worden gezien als zelfstandige in het kader van de Wet DBA;
  • wanneer de interim professional kan worden gezien als zelfstandige, verwerkt Spilberg alle informatie in een goedgekeurde modelovereenkomst en verzorgt de administratieve afhandeling;
  • Spilberg volgt de ontwikkelingen van de Wet DBA op de voet;
  • wanneer er op basis van nieuwe wetgeving wijzigingen noodzakelijk zijn verwerkt Spilberg deze in overleg met partijen in de toepasselijke modelovereenkomst;
  • wanneer een interim professional niet als zelfstandige volgens de Wet DBA inzetbaar is dan kijkt Spilberg met partijen naar een andere passende contractvorm en legt zij deze op de juiste wijze vast.

5x over de Wet DBA

  1. De VAR is sinds 1 mei 2016 vervallen;
  2. De VAR is vervangen door modelovereenkomsten; 
  3. Modelovereenkomsten zijn overeenkomsten waarin duidelijk wordt gemaakt dat de relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer geen arbeidsrelatie is; 
  4. Repressieve handhaving is tot in ieder geval 1 januari 2020 opgeschort;
  5. Voor kwaadwillenden zal de Belastingdienst met ingang van 1 mei 2017 starten met een (repressief) handhavingsbeleid.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de Wet DBA, neem dan contact op met Floor de Ceuster (fdeceuster@altusstaffing.nl). Als legal counsel staat zij klaar voor al uw vragen over de Wet DBA.