Back to All jobs

Ketentester

Job description

Het Devops-team werkt aan zoveel mogelijk automatisering van het release-proces. We releasen vaak meerdere keren per dag. We werken aan applicaties en websites die direct gebruikt worden door de eindgebruiker. Om zeker te zijn van succesvolle releases werken we onder andere met automatische end-to-end tests van de applicaties/websites. De breedte van wat we testen kan nog beter, daarom zoeken we tijdelijk versterking.


Verantwoordelijkheden

Onze end-to-end tests zijn geschreven met Playwright, en draaien o.a. dagelijks in LambdaTest. Je gaat de test-coverage van o.a. onze webformulieren-applicatie vergroten.

Je kunt: een functioneel ontwerp met acceptatievoorwaarden vertalen naar testspecificaties

Maar ook: Op basis van een omschrijving en exploratief testen van de applicatie voorstellen doen voor nieuwe tests, en deze zelfstandig implementeren.