Back to All jobs

Technisch Test Consultant

Job description

Technisch test-consultant gezocht!

Locatie: Arnhem
Duur: 3 maanden met optie op verlenging.

Functie:

 • Coachen en consulteren van teams incl. de testuitvoering.
 • Optimaliseren van testautomatisering binnen CI/CD.
 • Huidige aanbod van test tooling verrijken a.d.h.v. kennis.

Kennis & ervaring

 • Afgeronde hbo opleiding.
 • TMAP Next en/of ISQTB gecertificeerd.
 • Leading SAFe gecertificeerd.
 • Managen van testen in agile- en waterval trajecten.
 • Ervaring met het automatiseren van test(scripts).
 • Ervaring met HP ALM, Jira en Robot Framework, Jenkins.
 • Kennis van en ervaring met Docker, Kubernetes, Openshift.
 • Ervaring met unit- en API testen.
 • Kennis van non-functional test tooling als Gatling en JMeter.
 • Ervaring met Java, Python en JavaScript.


Neem contact met mij op via:
szeijl@spilberg.nl
020 240 22 42