PRIVACY STATEMENT

Spilberg B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zullen deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacy beleid neergelegd in dit Privacy Statement. Spilberg is gevestigd aan het Gustav Mahlerplein 76 (1082 MA) te Amsterdam. Dit Privacy Statement beschrijft welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. 


Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Spilberg verzamelt persoonsgegevens vanaf het moment dat u zich aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening. Spilberg kan ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst via openbare kanalen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in een nieuwe werkkring. In alle gevallen zullen we uw gegevens conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy Statement verwerken.


Welke gegevens verwerkt Spilberg?

Spilberg verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten.


Bij inschrijving worden de volgende gegevens geregistreerd:

  • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;

  • CV, gegevens over opleiding en arbeidsverleden, beschikbaarheid en verlof;

  • overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is gegeven door u.


Op het moment dat u voor of namens Spilberg aan het werk gaat:

  • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs;

  • bankrekeningnummer;

  • indien van toepassing verwerkt Spilberg ten behoeve van haar opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening.


Indien u voor Spilberg werkt of hebt gewerkt als ZZPer, dan worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist.cookie statement